Missie & Visie

Missie

Mijn passie en missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van meer bewustzijn, innerlijk leiderschap en het leven vanuit onvoorwaardelijke liefde op deze wereld.
Op persoonlijk vlak doe ik dat o.a. door steeds meer te worden wie ik ben, te doen waar mijn hart ligt, waar ik goed in ben én om anderen te ondersteunen hetzelfde te bereiken.
In mijn praktijk Zuiverzien begeleid en ondersteun ik vooral mensen en organisaties die het verlangen hebben te groeien in bewustzijn en om zich verder te ont-wikkelen. Genoeg hebben van kwantiteit en gaan voor duurzaamheid!
Mijn gedrevenheid en dienstbaarheid richt zich ook op mensen die mede inspirator willen zijn voor een wereld waarin (meer) liefde en bewustzijn de grondtoon mag voeren. Een wereld voor jou voor mij maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen.


Visie

Ik zie graag een samenleving waarin we liefdevol met elkaar omgaan en elkaars grenzen en autonomie respecteren, zodat we ons niet alleen vrij maar ook verbonden voelen met elkaar.
Een maatschappij waar iedereen zich bewust is van zijn/haar unieke kwaliteiten en talenten en deze in wil zetten voor zichzelf en het grotere geheel, met als doel innerlijke vreugde en vervulling ervaren.
Ik geloof dat authenticiteit en leven vanuit je hart wegen naar heelheid zijn en bijdraagt aan een meer duurzame wereld.


Waarden

De waarden van waar ik uit werk en leef zijn:

Stilte / Verstillen

Stilte is voor mij het beëindigen van mijn innerlijke dialoog, het continue ‘praten’ met mijzelf, om de wereld om mij heen te begrijpen. Als dat stil ligt krijgt mijn innerlijk weten de ruimte en ervaar ik het diepste besef van mijzelf, van wie ik ben. In deze staat van zijn ervaar ik onbevooroordeeld wat er is. Het is mijn belangrijkste waarde.


Authenticiteit

De afgelopen 10 jaar ben ik mij steeds meer bewust geworden van wie ik ben en wat werkelijk belangrijk voor mij is. Tot die die tijd had ik vaak het gevoel dat er meer was, iets wezenlijk diepers wat vervulling zou geven. Ik kon daar echter nog niet bij. De sleutel tot diepe vervulling is om eerlijk naar mijzelf te zijn, in stilte te luisteren naar mijn dieperliggende behoeften en verlangens en van daaruit te handelen. Dit geeft mij het gevoel van vrijheid en vreugde waardoor mijn levensenergie volop stroomt.


Wijsheid

In mijn leven maak ik een belangrijk onderscheid tussen innerlijke wijsheid en individuele kennis. Het laatste maken we ons eigen door iets tot ons te nemen of aan te leren. Innerlijke wijsheid door overtuigingen, onbewuste aannames en dogma’s los te laten en belemmerende en beperkende denkpatronen af te leren. Hierdoor krijg ik meer contact met mijn zuivere innerlijke wereld en een beter inzicht in de dieperliggende oorzaken, wetmatigheden en principes die mijn leven en mijn omstandigheden bepalen. Kennis en inzicht in het bestaan en de werking van de Universele wetten en de Gulden Snede is hierin voor mij zeker ondersteunend.


Integriteit

Naar eer en geweten handelen en zijn, vraagt mij om mijn persoonlijke grenzen helder te hebben en eist moed en kracht om eerlijk te zijn naar mijzelf en de ander, deze eerlijkheid te ervaren en te leven waarbij onvoorwaardelijke liefde altijd de basis/het fundament is. Ik streef in de begeleiding naar een optimaal resultaat door een zuiver ontwikkelde intuïtie, uitgebreide scholing en helder verstand.


Verbinding

In verbinding zijn is een gevoel van eenheid met dat wat buiten mij is. Dat is een weidse stromende energie en maakt geen onderscheid tussen mensen, natuur, organisaties. Het belangrijkste kenmerk voor mij is dat ik altijd vanuit contact- verbinding met mijzelf, natuurlijk uitreik naar de buitenwereld en de inspiratie voel van al wat leeft. In echte verbinding is voor mij alles aanwezig en tegelijkertijd ook niets.


Waarheid

Voor mij is waarheid niet iets wat ik heb kunnen vinden of ervaren. Soms denk ik nog of handel ik alsof ik de waarheid in pacht heb, niets is minder waar. Het open geheim van waarheid ligt volgens mij rustend in het hart, dat wat je werkelijk bent. Waarheid kan ik dus niet beschrijven, het is niet in woorden uit te drukken. Ik kan woorden verzinnen die in de buurt komen maar ook die vormen slechts een indicatie. Het wijst wat vingers in de juiste richting, er is een weten. Mijn niet-weten is dus een waarde die ik belangrijk vind.


Ont-wikkeling

Bewustwording was voor mij een tocht zonder goede routebeschrijving en misschien daarom zo boeiend. Nog steeds heb ik geen gedetailleerde kaart die mij de weg wijst op mijn pad echter ben ik er achter gekomen dat iedere keer dat ik een ‘grens’ tegenkom in mijzelf dit weer een kans is tot ontwikkeling. Het voortdurende proces van ontwikkeling geeft mij een verfijning en verdieping van mijn bewustzijn. Daarnaast is het ontwikkelen voor mij een inspirerende stimulans tot een hogere en zinvolle realiteit op aarde.


error: De inhoud van deze pagina is beschermd